El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, luk mig op,
læs mig højt,
så jeg mister grebet
og bliver til i dig.
Gud tøm mig for alt,
fyld mig med dig.
Lad mig være en kilde,
der udgår fra dit indre.
Gør mig til et lys i mørket,
en velsignelse på jorden.

2. Hvilepladsen

Joh. 21, 17-19

Da spurgte disciplene hinanden: »Hvad mener han med, at vi snart ikke skal se ham mere, men at vi så lidt senere får ham at se igen? Og hvad mener han med, at han skal gå til Faderen, og at det skal ske snart? Vi forstår det ikke.« Jesus var klar over, at de ønskede at spørge ham om det, så han sagde: »I spørger hinanden, hvad jeg mener med det, jeg sagde.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

En anden vil føre dig derhen, hvor du ikke ønsker. Du skal dø for mig, som du lovede, at du ville. Det er din vej til evigt liv.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflektér over, hvad det i fremtiden kan komme til at koste dig at være Jesu discipel.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvad det koster at være Jesu discipel.

Tag nu dit liv i dine hænder og giv det til Gud. Giv slip, og tag imod Guds velsignelse, som kommer dig i møde.