El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, luk mig op,
læs mig højt,
så jeg mister grebet
og bliver til i dig.
Gud tøm mig for alt,
fyld mig med dig.
Lad mig være en kilde,
der udgår fra dit indre.
Gør mig til et lys i mørket,
en velsignelse på jorden.

Erkendelse:

Mærk efter, føl dig frem i dit indre, find din dybeste overbevisning.

 

2. Hvilepladsen

Joh. 21, 24-25

Hvad her er skrevet, er altså den discipels vidnesbyrd. Og vi ved, at det, han har fortalt, er sandt. Der er også meget andet, som Jesus gjorde. Men jeg tror, at hvis det alt sammen skulle nedskrives, ville hele verden næppe kunne rumme alle de bøger, som så måtte skrives.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Han har vidnet om, hvad han har set. Vi, der ikke har set, ved, at det er sandt.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tror du, at evangelisten Johannes taler sandt? Hvad får dig til (ikke) at tro det?

5. Samtale på vejen

Tag nu din dybeste overbevisning i dine hænder og giv den til Gud. Sig: "Omvend mig, uden at jeg ser, så jeg - fordi jeg tror - kan vide, at Jesus er sandheden." Giv slip, og tag imod Guds velsignelse, som kommer dig i møde.