El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Far, Søn og Helligånd. Vær mig nær nu.

Åbn dit hellige ord for mig, så jeg kommer til at forstå og kende dig bedre.

 

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 14,16-19

Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken - og jeg kommer tilbage til jer igen. Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang. Men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv - og det har I også.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus taler til sine disciple. De har fulgtes ad i et par år. Nu taler han om at forlade dem, men samtidig om at han altid vil være hos dem gennem sin ånd, Sandhedens Ånd. Disciplene har sikkert været forvirrede. Og det kan også være lidt forvirrende, at Faderen, Sønnen og Helligånden er tre og samtidig den samme. Ved at Helligånden (Sandhedens Ånd) kommer og bor i disciplenes hjerter, kan Jesus fortsat være sammen med disciplene, vejlede dem og lede dem, selvom han ikke fysisk er til stede længere. Helligånden vil bo i disciplene indtil den dag, hvor de fysisk skal være sammen med Jesus igen.

Sådan er det også for os i dag. Ved sin Helligånd bor Jesus i os og er derved helt tæt på os hele tiden. Helligånden vil være en del af vores liv indtil den dag, hvor vi skal være sammen med Jesus til evig tid.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesus taler her om, at han selv og dem, der tror på ham, har evigt liv.

Prøv at forestille dig hvad ”evigt” betyder; noget der aldrig får en ende; noget der ikke har en slutning.

Vi er vant til, at alt har en slutning.

Men livet med Jesus bliver ved. Hvad betyder dette for dig? Er det noget, du vil gå glip af?

 

5. Samtale på vejen

Bed Gud om, at han må blive en del af din hverdag og hele dit liv. Tal med Gud om de tanker, udfordringer, bekymringer og glæder, du kan have i forbindelse med evigheden.