El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak fordi du er her hos mig nu. Lær mig at elske dig mere og mere for hver dag.

2. Hvilepladsen

Johannesevangeliet 21, 15-17

Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine lam,« sagde Jesus. Jesus gentog spørgsmålet: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig?« »Ja, Herre,« sagde Peter, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så tag dig af mine får,« sagde Jesus. For tredje gang spurgte han: »Simon, Johannes' søn, holder du virkelig af mig?« Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. »Herre, du kender alle ting,« sagde han, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine får,« sagde Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Peter havde svigtet Jesus. Den dag Jesus blev taget til fange af romerne, benægtede Peter tre gange at han kendte Jesus fordi han var bange.

Nu møder Jesus og Peter hinanden igen. Lige så mange gange som Peter benægtede at kende Jesus, spørger Jesus nu Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Og hver gang Peter siger ja overgiver Jesus ham ansvaret for sin flok, de kristne, på jorden. På trods af Peters svigt overlader Gud ham en kæmpeopgave. Uanset hvordan du eller andre betragter dig, kan Gud også bruge dig.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Læs bibelteksten højt. Lad denne gang Peters svar være dine egne svar til Jesus. (Hvis du ikke føler at du kan sige til Jesus at du elsker ham, så lad være med at læse teksten højt. Fortæl ham i stedet at du synes det er svært, og bed ham om at lære dig det.)

Efter at de havde spist, trak Jesus [dit navn] til side og sagde til ham: »[dit navn], elsker du mig mere end de andre gør?« »Ja, Herre,« svarede [dit navn], »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine lam,« sagde Jesus. Jesus gentog spørgsmålet: »[dit navn], elsker du mig?« »Ja, Herre,« sagde [dit navn], »du ved, at jeg holder af dig.« »Så tag dig af mine får,« sagde Jesus. For tredje gang spurgte han: »[dit navn], holder du virkelig af mig?« [dit navn] blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. »Herre, du kender alle ting,« sagde han, »du ved, at jeg holder af dig.« »Så pas mine får,« sagde Jesus.

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for hans kærlighed til dig. Tak ham fordi han ønsker at bruge dig. Fortæl ham også hvis du nogen gange synes det er svært at elske ham.