El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Sandheds Ånd, jeg beder dig om at fortælle mig sandheden om Gud og mig selv i dag.

2. Hvilepladsen

Kol 3, 9-10

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Lyv ikke for hinanden. I har jo aflagt den gamle livsstil med alle dens onde gerninger, og I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere.

3. Betragtning

I forlængelse af budskabet fra i går, så handler det igen i dag om vores ord. I dag peger Gud på løgnen. Er der løgn i dit liv? Vejen frem er: Løgnen må erkendes, bekendes og bekæmpes. Og så er vejen frem, at Kristus bor i dig og vil forandre dig dag for dag.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Gentag for dig selv i noget tid: Kristus bor i mig. Han fornyer mig, så jeg ligner ham mere og mere.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om løgn i dit liv. Bed ham om at vise dig, hvornår du lyver for dig selv og for andre.