El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

”O Jesus, åbn du mit øje,
at jeg må se, hvor rig jeg er!
Jeg har en Fader i det høje,
som Faderomsorg for mig bær’.”

2. Hvilepladsen

Luk 15, 31

 ‘Hør, min søn,’ sagde hans far, ‘du er altid hos mig, og alt mit er dit.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er farens ord til den hjemmeværende søn. Sønnen, som altid havde gået op og ned ad sin far derhjemme – ham, som aldrig havde skejet ud ligesom sin yngre bror, men som hele livet trofast og pligtopfyldende havde tjent sin far. Men han havde gjort det uden nogen begejstring. Han havde været blind for glæden ved det at være hos sin far og nyde den rigdom, som faren gav. Han stod i virkeligheden fremmed for det hjem og den verden, som han var en del af. 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

”Fest og glæde hører hjemme i Guds rige. Gud giver ikke blot tilgivelse, forsoning og helbredelse, men han vil også, at disse gaver skal være en kilde til glæde for alle, som oplever dem.”

(Henri Nouwen” i ”Den fortabte søn vender hjem”.)

5. Samtale på vejen

Jesus, hjælp mig til ikke at blive stående udenfor, når der indbydes til fest i dit rige. Vis mig, hvad der hindrer mig i at tage del i glæden og lad mig finde og gå ind gennem den dør, som du har åbnet for mig ind til livet hos Gud, min rige og gavmilde far.