El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Himmelske far, tak, at du indbyder mig til at sidde med ved dit bord. Giv mig nu min Gud, den åndelige føde som kun fås ved dit bord.

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 11, 37-41

Mens Jesus talte, kom en af farisæerne og indbød ham til spisning i sit hjem. Jesus gik med, og de begyndte måltidet. Farisæeren lagde med undren mærke til, at Jesus ikke først vaskede sine hænder efter det ritual, som jødisk tradition foreskrev. Da sagde Jesus til ham: »I farisæere har så travlt med at rense det ydre af bægre og fade, men jeres indre er fyldt med griskhed og ondskab. Hvor er det tåbeligt! Er det kun det ydre, Gud har skabt? Hvad med det indre? Har han ikke også skabt det? Gør op med jeres egoisme og vær i stedet gavmilde og barmhjertige. Hvis I gør det, har I ikke længere så travlt med at fordømme andre.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus angreb farisæerne for deres fokus på de ydre religiøse regler og tegn frem for det indre sprog, frem for hjertets krav om kærlighed og omsorg. Opfordringen går på at være gavmilde og barmhjertige af sind.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Luk øjnene. Mærk roen sænke sig over dig. Træk vejret dybt et par gange og se dit indre for dig. Læg mærke til dit hjerte. Er det et bankende hjerte af kød eller et koldt og hårdt stenhjerte? Mærk nu varmen brede sig i dit hjerte og læg mærke til dets banken.

5. Samtale på vejen

Bed Gud om, at du må få et bankende hjerte, der brænder for at vise kærlighed overfor din næste, der flyder over med gavmildhed og barmhjertighed. Tak Gud for den gerning, som han gør i dig.