El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre giv mig et stille og tålmodigt sind, en rolig og afventende ånd. Lær mig at lytte, at bede og tal til mig igennem dit ord.

 

 

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 13, 14-17

Men forstanderen for synagogen blev forarget over, at Jesus havde foretaget en helbredelse på en sabbat. »Der er seks dage i ugen, hvor man kan arbejde,« sagde han til menigheden. »På de dage kan I komme og blive helbredt, men ikke på sabbatten!«

»Hvor er I nogle hyklere!« sagde Jesus. »Hver sabbat løser I uden skrupler jeres køer og æsler fra deres plads i stalden og fører dem ned til vandet, så de kan få noget at drikke. Skulle jeg så ikke have lov til at løse denne ‘Abrahams datter’ af Satans lænker, som hun har været bundet med i 18 år, også selv om det er sabbat i dag?«

Det svar var ydmygende for Jesu modstandere, men alle de andre glædede sig over de fantastiske ting, Jesus gjorde.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Du skal holde hviledagen hellig, men hvad vil hellig egentlig sige? Det er dette Jesus og synagogeforstanderen er uenige om. Søndag skal efter manges holdning også holdes på en bestemt måde, men her må vi høre Jesu udråb og spørgsmål ind i vores liv og overveje, hvem vi ligner mest: Den helbredte kvinde eller den forargede synagogeforstander.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Sæt dig godt til rette, slap af og mærk lydene omkring dig. Mærk dit hjerteslag. Læg nu mærke til, hvor dit hjerte er. Glæder du dig over Guds gerninger? Jubler du i dit indre, eller raser du over mangel på sammenhæng imellem Guds bud om hviledagens hellighed og Jesu handlen?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om din forargelse over nogle af hans beslutninger. Tal med ham om de ting i dit liv, som du synes er uretfærdige. Tak ham så for Kristi fuldendte værk og bed ham give dig tryghed i; at alt virker sammen til gode for dem, der kender ham.