El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, lad mig mærke din kærlighed til mig og blive fyldt af den.

2. Hvilepladsen

Lukasevangeliet 18,31-34

Jesus samlede sine 12 disciple omkring sig og sagde: »Nu er vi snart i Jerusalem, og dér vil alle Skriftens profetier om Menneskesønnen gå i opfyldelse. Jeg vil blive udleveret til romerne, og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. Jeg vil blive pisket og dræbt, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde.« Men disciplene forstod slet ikke, hvad han sagde. Hans ord var som en lukket bog for dem, så de ikke fattede, hvad han talte om.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus står i nærheden af Jerusalem og fortæller disciplene alt, som skal ske de næste dage. De forstår det ikke, men han forstår det hele. Alligevel går han videre i retning af en grufuld død. Dette fortæller os noget om størrelsen af Jesu kærlighed til os. Selvom han ved præcis, hvad det koster og hvor meget lidelse, som venter ham, går han videre ad kærlighedens vej.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Er størrelsen af Jesu kærlighed gået op for dig? Er den begyndt at præge dig? Hvad er anderledes i dit liv, fordi Jesus elsker dig?

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for hans kærlighed til dig. Bed om at få kærlighedens styrke.