El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, fortæl mig, hvornår jeg skal tie, og hvornår jeg skal råbe. Amen.

2. Hvilepladsen

Mark 1,43-45

Jesus sagde da til ham [den spedalske mand, som Jesus netop havde helbredt]: »Lad være med at fortælle det her til nogen. Men gå hen og lad dig undersøge af en præst, så du kan blive erklæret rask. Husk at medbringe den offergave, som Toraen foreskriver for spedalske, der er blevet helbredt.« Men da manden gik derfra, råbte han til højre og venstre, at han var blevet helbredt. Folk stimlede nu sammen i store klynger omkring Jesus, og fra den dag var det umuligt for ham at gå ubemærket ind i en by. Han opholdt sig på øde steder, men selv dér kom folk til ham alle vegne fra.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus giver den helbredte mand et tavshedspåbud - han må ikke fortælle om det skete til nogen. Dette er der både praktiske og teologiske forklaringer på, som siger, at Jesus for en tid ønskede at holde lav profil, så der ikke kom noget i vejen for, at han kunne gennemføre Guds plan med ham, når tiden var inde. Men trods tavshedspåbuddet kan den helbredte mand slet ikke lade være med at råbe til højre og venstre, at han er blevet helbredt.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Vi er ikke pålagt noget tavshedspåbud. Tværtimod. Men hvor højt råber vi om Jesu gerninger i vores liv?

5. Samtale på vejen

Jesus, brug mig som vidne for dig og giv mig mod, frimodighed og lyst til at råbe højt om dig.