El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud! Vi bekender at det er en del af vores syndige natur at vi har tendens til at ville gøre os fortjent til at være sammen med dig. Hjælp os til at tage imod når du vil give os dig selv.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 10,17-20

Da Jesus ville gå videre, kom en mand løbende og faldt på knæ foran ham. »Mester, du er et godt menneske,« sagde han. »Fortæl mig, hvad jeg skal gøre for at få del i det kommende liv?« »Hvorfor kalder du mig god?« spurgte Jesus. »Det ord kan jo kun bruges om Gud. Og med hensyn til det, du spørger om, så kender du budene: Du må ikke begå drab, du må ikke bryde ægteskabet, du må ikke stjæle, du må ikke anklage nogen på falsk grundlag, du må ikke bedrage nogen, og du skal ære din far og din mor.« »Jamen, Mester,« svarede manden, »alle de bud har jeg overholdt, fra jeg var ganske ung.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Den unge mand kommer løbende. Det er vigtigt for ham at komme i kontakt med Jesus og få stillet sit spørgsmål. Han er interesseret og nysgerrig.

Hvad skal jeg gøre? Spørgsmålet ligger også lige på vores tunge. Den unge mand havde i sit ydre liv levet efter budene. Der var ikke noget at komme efter – troede han…

4. Udsigtspunktet

Meditation

Lad følgende sætninger sætte sig i dit sind: Du kan ikke gøre noget der kan få Gud til at elske dig mindre end han allerede gør. Du kan heller ikke gøre noget som kan få Gud til at elske dig mere end han allerede gør.

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at afsløre hvilke tendenser du kan have til at ville gøre dig fortjent til frelsen.