El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Far, må jeg sidde lidt hos dig, må jeg lytte til dig ord og mærke, at du er her.

Far, må jeg se lidt af dit lys, må jeg mærke der er fred til min sarte sjæl.

(Sang: ”Far, må vi sidde lidt hos dig” af Hans Jørn Østerby)

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 11,1-3

Jesus og hans følge var nu tæt på Jerusalem i nærheden af landsbyerne Betfage og Betania på Olivenbjergets skråning. Da kaldte Jesus på to af sine disciple. »Gå hen til den landsby, I ser foran jer,« sagde han. »Når I kommer derhen, vil I med det samme få øje på et æselføl, som endnu ikke har været brugt som ridedyr. Det står bundet, men I skal løse det og bringe det herhen. Hvis nogen spørger jer, hvad I skal med det, så sig: ‘Herren har brug for det, men han vil straks sende det tilbage.’«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvad mon disciplene har tænkt, da Jesus bad dem om dette? Mon de undrede sig over, hvordan Jesus på forhånd kunne vide hvor der stod et æselføl? Nogle gange beder Jesus os om at gøre ting som er svære at forstå. Men vi må tro på at han har en plan med denne handling, og at vi en dag vil kunne forstå hvorfor. Disciplene var redskaber i en større plan. Det kan vi også være i dag.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Sørg for at du er et uforstyrret sted. Luk øjnene og tøm hovedet for tanker. Spørg Gud, hvordan han ønsker at bruge dig. Vent og lyt. Måske taler han til dig gennem billeder, ord eller skriftsteder.

5. Samtale på vejen

Fortæl Gud at du ønsker at være hans redskab. Drøm sammen med Gud om de store ting I kan udrette sammen til hans ære.