El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak Gud, at du sendte din søn herned på jorden. Tak at du greb ind i verden.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 11,29-33

»Lad mig først stille jer et spørgsmål,« svarede Jesus. »Hvis I svarer mig på det, skal jeg gerne fortælle jer, hvem der har givet mig lov til at gøre det, jeg gør her. Var Johannes Døber udsendt af Gud, eller var han ikke? Svar mig på det.« De drøftede så indbyrdes, hvad de skulle svare: »Hvis vi siger, at Johannes var sendt af Gud, så vil han spørge, hvorfor vi ikke troede på ham. Hvis vi siger, at han ikke var sendt af Gud, så får vi folket imod os.« Alle var nemlig overbevist om, at Johannes var en profet. Derfor svarede de: »Det ved vi ikke.« »Så vil jeg heller ikke fortælle jer, hvem der har givet mig lov til at gøre, hvad jeg gør her,« sagde Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Ypperstepræsterne og de skriftkloge var bange for at sige noget dårligt om Johannes Døberen, da han var populær blandt jøderne. Derfor kom de i et dilemma da Jesus svarede på deres spørgsmål med et spørgsmål. De kunne se at Jesus underviste med autoritet, men samtidig havde de så faste forestillinger om hvordan messias skulle være, og Jesus passede ikke ind i disse. Derfor vil de hellere udstille sig selv som uvidende end sammenligne Jesus med den længe ventede Messias.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Lader du dine forestillinger om Gud udfordre af Jesu ord?

5. Samtale på vejen

Bed Gud hjælpe dig til at forstå hvem han er. Bed ham ryste dine fastlåste forestillinger så hans herlighed må komme frem.