El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Jesus, jeg takker dig fordi du kom til jorden. Du ved hvad det vil sige at være et menneske. Du har selv prøvet at være bange og urolig. Vær du mig nær.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 14,32-65

De kom nu til et sted, der hedder Getsemane. »Sæt jer her, mens jeg går hen og beder,« sagde Jesus. Dog tog han Peter, Jakob og Johannes med sig lidt længere frem. Hans ansigt afspejlede smerte og uro. »Jeg er dødsens angst,« udbrød han. »Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus er angst. Guds søn er angst. Nu er det tidspunkt kommet hvor han skal overlades til jødernes og romernes hån og tortur. Nu er det tidspunkt kommet hvor han skal dø. Det tidspunkt hvor Gud må forlade ham fordi Jesus skal bære hele verdens synd.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesus er ikke en fjern og fraværende Gud uden forståelse for menneskelige følelser. Han har selv prøvet at være angst, i sorg, glad og vred som menneske. Han forstår os når vi er lykkelige, frustrerede eller ensomme, og han ønsker at være hos os uanset vores sindstilstand.

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for at han blev menneske. Tak ham for at han ser bag om din facade, ser dig som den du er fuld af tanker og følelser. Kom til ham som den du er.