El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, tilgiv mig mine synder.

2. Hvilepladsen

Mark 2,1-5

Nogle dage senere kom Jesus igen til Kapernaum, og det blev hurtigt kendt over hele byen, at han var ankommet. Det varede ikke længe, før der kom så mange mennesker til det hus, hvor han var, at folk stod langt ud på gaden for om muligt at høre, hvad han havde at sige. Fire mænd kom gående derhen med en lam mand på en båre. Da de ikke kunne komme ind til Jesus på grund af mængden af mennesker, gik de op ad trappen til husets flade tag. De fjernede et stykke af taget og firede så båren med den syge mand ned lige foran ham. Da Jesus så den tro, som disse mænd havde vist, sagde han til den lamme mand: »Min ven, dine synder er dig tilgivet!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig. (Salmernes Bog 32,1-2).

Det Jesus her giver den lamme mand er den største og vigtigste gave – ikke helbredelse til kroppen, men til sjælen - »Min ven, dine synder er dig tilgivet!«. Den fysiske helbredelse får den lamme mand senere…

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Har du virkelig forstået betydningen af Jesu tilgivelse i dit liv? Du er sat fri. Du er frelst. Du skal være sammen med ham i evighed.

5. Samtale på vejen

Jeg vil prise Herren til alle tider, min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren, de ydmyge hører det med glæde. Ophøj Herren sammen med mig, sammen vil vi hylde hans navn! (Salmernes Bog 34,2-4).