El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, brug mig til at nå de mennesker, der har brug for din frelsende lægehjælp.

2. Hvilepladsen

Mark 2,15-17

Derefter blev Jesus og disciplene indbudt til spisning i Levis hjem. Mange skatteopkrævere og nogle af de andre »syndere«, som til stadighed fulgte Jesus, blev også inviteret. Da nu de skriftlærde blandt farisæerne så Jesus i det selskab, sagde de til hans disciple: »Hvordan kan han få sig selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker?« Jesus hørte det og svarede: »Raske mennesker har ikke brug for lægehjælp, men det har de syge. Jeg er kommet for at invitere syndere til at vende om til Gud. Det mener de ‘frelste’ jo ikke, at de har brug for!«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Moder Teresa har sagt ”Jeg er en lille blyant i hænderne på en skrivende Gud, som sender et kærlighedsbrev til verden. Hvis du ikke kan hjælpe hundreder af mennesker, så hjælp blot ét.” Jesus hjalp hundredvis af mennesker, da han gik på jorden, og han virker stadig. Nu bruger han os til at nå alle mennesker med sin frelsende lægehjælp.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesu vigtigste formål på jorden var ikke hans omdømme blandt farisæerne men at frelse mennesker! Er vi villige til at risikere vores gode omdømme for at nå mennesker med frelsen?

5. Samtale på vejen

Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst (Matt 9,37-38).