El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, flyt mit fokus så jeg ser dig.

2. Hvilepladsen

Mark 2,18-20

En dag, da Johannes Døbers disciple og farisæerne havde en fastedag, kom der nogle og spurgte Jesus: »Hvorfor faster dine disciple ikke, når både farisæernes og Johannes' disciple gør det?« »Brudgommens venner kan da ikke faste og sørge, så længe de er sammen med ham,« svarede Jesus. »Men der kommer et tidspunkt, hvor brudgommen bliver taget fra dem. Så kan de faste.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

”Faste er ikke en slags åndelig sultestrejke, hvor vi forsøger at presse vore krav igennem” (Oddvar Søvik). I vores kultur er det blevet almindeligt at faste for at få vægten ned. I kristen forståelse skal fasten hjælpe bønnen op. Meningen med fasten er ikke at se from ud i andres øjne eller at skaffe sig anseelse hos Gud, men derimod som en hjælp til fordybelse. Fasten kan minde os om, at livet er mere end maden, og at sjælen har lige så meget behov for næring som kroppen.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Prøv at faste mens du venter på brudgommen – Jesus.

5. Samtale på vejen

Jesus lad mit vigtigste måltid være sjæleføde! Amen.