El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak fordi du har skabt en dag som vi kan hvile på. Hjælp os til at bruge den rigtigt!

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 2, 23-28

En dag, da det var sabbat, gik Jesus og hans disciple langs en kornmark, og mens de gik, plukkede disciplene nogle aks og spiste kernerne. Nogle af farisæerne irettesatte Jesus: »Hvordan kan du tillade, at dine disciple høster korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde?« »Har I aldrig læst om, hvad David gjorde, da han og hans mænd kom i nød og blev sultne?« svarede Jesus. »På den tid da Ebjatar var ypperstepræst, gik David hen til Guds hus, og han og hans mænd spiste af de hellige brød, som egentlig kun præsterne havde lov til at spise af.« Så tilføjede han: »Sabbatten blev til for menneskets skyld - mennesket blev ikke til for sabbattens skyld. Altså er Menneskesønnen herre over sabbatten.«

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

De skriftkloge havde 39 regler for forskellige typer af arbejde som var forbudt på sabbatten. Aksplukning faldt under en af disse, og det var derfor forbudt. Jesus gør op med farisæernes forståelse af sabbatten – han præciserer hvad der er vigtigst. Sabbatten (hviledagen) blev til for mennesker. Det er en gave givet til os så vi kan få lov at hvile sammen med Gud. Han siger: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” (Matt. 11,28)

4. Udsigtspunktet

Aktion

Brug din næste hviledag sammen med Gud, slap af og få kræfter til en ny uge. Lad alle pligter ligge og nyd at Jesus også er herre over sabbatten.

5. Samtale på vejen

Hellige treenige Gud! Gør højtidsdagen hellig for os. Giv os hvile fra vor daglige møje, at vi derved må styrkes til den kommende arbejdsuges gerninger.

Giv os at søge og finde dig i din menigheds forsamling, i ordet og de hellige sakramenter.

(Fra Salmebogen, del af morgenbønnen om søndagen).