El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak fordi du har udvalgt og kaldet os! Hjælp os til at hvile i det.

2. Hvilepladsen

Mark 3,13-15

En dag gik Jesus op på en bakketop, og han kaldte på de disciple, som han i forvejen havde udvalgt, og de fulgte med ham. På den måde gjorde han 12 af sine disciple til apostle. De skulle stå i lære hos ham, så han senere kunne sende dem ud med fuldmagt til at forkynde det glædelige budskab og til at uddrive onde ånder.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus har omkring sig en stor skare af disciple, som følger ham. Ud af disse vælger Jesus 12 apostle, som skulle lære af ham, være øjenvidner og sendes ud som hans repræsentanter. Disse 12 var ikke tilfældige mænd. Jesus kalder dem til sig – han har udvalgt dem. Antallet var heller ikke tilfældigt. Israels folk, Guds folk, bestod af 12 stammer og med udvælgelsen af 12 apostle, markerer Jesus kernen i det nye Guds folk, som han ville samle.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesus havde ikke kun 12 apostle men også mange disciple omkring sig. Hvad vil det sige at være Jesu discipel? Hvad adskiller en apostel fra en discipel?

5. Samtale på vejen

Sig Jesus tak fordi han har kaldet dig. Bed ham vise dig, hvordan du kan tjene ham som hans discipel.  Bed ham om styrke når det synes svært.