El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak fordi du er centrum! Tak fordi du kan gøre undere, som vi ikke altid forstår.

2. Hvilepladsen

Mark 3, 7-8

Jesus og hans disciple gik nu ned mod søen, og en masse mennesker fulgte efter dem. De fleste kom fra Galilæa, men mange kom helt fra Judæa, Jerusalem, Idumæa og fra landet på den anden side af Jordanfloden - ja, endog helt fra Tyrus og Sidon. De store undere, Jesus gjorde, rygtedes vidt omkring, og folk kom strømmende for at se, hvad der foregik.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Forestil dig søens rolige vand, som slår mod bredden. I kontrast til denne rolighed står den store gruppe af mennesker, som er fulgt efter Jesus. De er kommet langvejs fra, og alle er interesserede i at se og høre, hvad der foregår. Midt i det hele står Jesus som centrum. Han er den, de alle søger. Han er samlingspunktet. Han er kongen, som gør undere.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Find et kort over Palæstina på ny testamentes tid (se f.eks. bagerst i Bibelen), og se hvor langt folk rejste for at se Jesus. Hvor langt vil du rejse?

5. Samtale på vejen

Brug sangen ”Be the Centre” som bøn

Jesus, be the centre (Jesus, vær mit centrum)
Be my source, be my light (vær min kilde, vær mit lys)
Jesus, be the centre (Jesus, vær mit centrum)
Be my hope, be my song (Vær mit håb, vær min sang)

Jesus, be my vision (Jesus, vær min åbenbaring)
Be my path, be my guide (vær min sti, vær min guide)

(Sangtekst af Michael Frye)