El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Du er den eneste,
helligste, reneste;
giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
frels mig fra snarerne,
tag mig til sidst i din herlighed ind

(Den Danske Salmebog, nr. 62)

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 5, 24-28

Jesus gik med ham [synagogeforstanderen], men en vældig masse mennesker trængtes stadig om ham. Mellem de mange mennesker var der en kvinde, som igennem 12 år havde lidt af vedvarende blødninger. I alle de år havde hun gennemgået meget hos forskellige læger, og selv om hun havde brugt alle sine penge i håbet om at blive rask, var hendes tilstand ikke blevet bedre - tværtimod. Hun havde hørt, hvad folk fortalte om Jesus, og hun trængte sig nu frem gennem mængden for at nå hen til ham. »Hvis bare jeg får rørt ved hans bedesjal, bliver jeg helbredt,« tænkte hun.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Kvinden var på grund af sin sygdom udstødt fra samfundet. Hun blev betragtet som uren, og de der kom i berøring med hende ville også blive urene. Det betød, at hun ikke kunne leve med sin familie eller deltage i samfundet – hun var både socialt og religiøst udstødt. Ingen læge har kunnet hjælpe hende og hun har brugt alle sine penge til ingen verdens nytte. Midt i hendes håbløse situation tændes et håb – hun har hørt om Jesus og tror at han kan befri hende fra hendes sygdom.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Tag et stykke papir og skriv et par ting ned som du – ligesom kvinden – ville mase dig igennem mængden for at lægge frem for Jesus. Det kan være noget du ønsker helbredelse for, eller som du oplever at være fanget i, og hvor du ikke kan se en udvej.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om de ting du skrev ned.

Tak Gud fordi han har magten og viljen til at helbrede.