El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Far, lær mig at være lydig overfor dit Ord. Hjælp mig til at bringe det fantastiske budskab om din elskede søn videre til andre.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 12-13

Så tog disciplene af sted. Overalt hvor de kom frem, forkyndte de, at folk skulle ændre deres indstilling og tro på Jesus. De uddrev mange dæmoner og helbredte mange syge, idet de salvede dem med olie.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Hvor ville jeg gerne, at jeg også var lydig imod Jesu befaling. At jeg – når muligheden byder sig - fortæller om min tro på Jesus. Vi kan lære meget af disciplenes frimodighed. Ofte er det menneskeskyheden der vinder – og det er lettere at tie end at dele det vigtige budskab. Det er jo ikke mig de skal møde – det er ikke mig andre mennesker skal tænke tanker om – nej, hvis de møder den opstandne Kristus og hører budskabet om ham, så bliver min egen stolthed og forfængelighed så uendelig ubetydelig. Vi må ikke lade andres chance for at høre det mest livgivende i verden forpasse fordi det ikke passer ind i vores verden.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig at du er en af disciplene som skal ud og fortælle om Jesus. Hvordan tror du at de oplevede det? Hvordan var det at fortælle om Jesus, helbrede syge og uddrive dæmoner?

5. Samtale på vejen

Far, her er jeg – din tjener. Brug mig i din tjeneste i dag.