El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Du, kærlige Far, lær mig at hvile fra verdens larm – lær mig stilheden her tæt på dig.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 6, 30-31

De apostle, som Jesus havde sendt ud to og to, kom nu tilbage og fortalte om alt det, de havde udført og undervist om. »I trænger til at hvile jer,« sagde Jesus. »Lad os tage hen til et øde sted, hvor vi kan være alene.« Folk blev nemlig ved med at komme og gå, så de ikke engang havde ro til at spise.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus kendte disciplenes behov. Han var sammen med dem – og han huskede hvad de trængte til. Både deres krop og sjæl. Disciplene var gået ud på Jesu ord – og havde været lydige. Nu skulle de hvile sig.

Gud har sørget for at vi har en dag i ugen der er skabt til hvile. Det er vigtigt for os at vi får den hvile som vi har brug for – for igen at kunne gå ud i verden – og gøre vores opgave. I det daglige udfylder vi hver især mange roller, og Gud kender os. Han ved at vi har brug for søndagen som en hviledag. Gud har givet os den i gave fordi han er en kærlig far der passer på sine børn.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Prøv om du i denne uge kan holde én dag som din hviledag. Hvis det er vanskeligt at praktisere, så øv dig i at se det som Guds kærlige gave til dig! Han som kender dig og har skabt dig – han kender dine behov.

5. Samtale på vejen

Far, du ser mine behov. Hjælp mig til at tage imod dine kærlige vejledninger.