El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre tak at du har sat mig fri! For jeg er intet i kraft af mig selv.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 7, 1-4

En dag kom der nogle farisæere og skriftlærde fra Jerusalem for at holde Jesus under observation. De lagde mærke til, at nogle af hans disciple spiste med »vanhellige«, dvs. uvaskede hænder. Jøderne - og ikke mindst farisæerne - var nemlig meget nøjeregnende med at overholde forfædrenes overleveringer, bl.a. de mange forskrifter for, hvordan man skulle rense kobberskåle, kander og krus, som var blevet urene, og hvordan man skulle rense sig selv ved et bad, når man kom hjem fra markedspladsen, eller når man skulle til at spise.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Tanken om at Jesus blev holdt under observation af nøjeregnende farisæere, virker næsten for utrolig til at være sand. Jesus, Guds egen søn, bliver set efter i sømmene for om han overtræder de bud som er blevet dikteret i forskrifterne. I dag kan vi have samme tendens til at gå hinanden efter i sømmene for at tjekke om ”de andre” nu også lever efter de regler vi mener, definerer det at være en sand kristen. Jesus viser dog her at det ikke er overholdelsen af regler og forskrifter der gør et menneske rent og helligt, men at han ønsker at gøre os frie i fællesskabet med ham.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Jesus ved at gerninger i sig selv ikke kan rense et menneske for synd, og han underlægger sig ikke regler som er fastsat af mennesker. Hvilken betydning har dette for os i dag? Oplever du at du kan ”måle” dine medmenneskers tro på Gud ud fra den måde de lever på? Måler du din egen tro på samme måde?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at vise dig sin almagt overfor synden i dit liv, og bed om visdom til at ”se” bjælken i dit eget øje før du ser splinten i andres.