El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

"Ransag mig Gud, og kend mit hjerte,

Prøv mig og kend mine tanker,

Se efter om jeg følger afgudsvej!

Led mig ad evighedsvej”.

(Salmernes Bog 139, 23-24)

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 7, 20-23

Han tilføjede: »Det, der gør et menneske urent, er det, der udgår fra menneskets indre, dvs. de onde tanker, som fører til: seksuel synd, tyveri, mord, utroskab, griskhed, ondskab, bedragerier, udsvævelser, misundelse, bagvaskelse, arrogance og tåbelig snak. Alle disse onde ting kommer indefra og forurener menneskene.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus sætter her ord på de tanker og handlinger som gør mennesket urent. Hvis nogen før har været i tvivl om hvad synd består af, så burde der ikke længere herske nogen tvivl. Det er alt hvad der er ondt, hvad der gør mennesket ondt og alt det der adskiller os fra Gud! Og ingen af os kan se os fri fra at leve med den. Jesus er det eneste menneske, som har betrådt denne jord, som ikke indeholdte denne ondskab. Og hvad vigtigst er: Jesus gradbøjer ikke synden. Der er ingen tilføjelser om at nogle synder er mindre slemme end andre. De er alle ødelæggende! Ødelæggende for os selv, og ødelæggende for fællesskabet med andre mennesker. Gud hader ondskaben, men elsker os! Derfor er han villig til at stå ansigt til ansigt med den, for at være os nær og redde os fra den. Hver eneste dag!

4. Udsigtspunktet

Meditation

Luk øjnene og forestil dig et hus med mange rum som afspejler alle dine indre følelser og tanker. Jesus er trådt over dørtærsklen til huset og går nu roligt omkring: Følg efter ham. Følg ham ind i rummene. Nogle af dørene er måske spærret af så at ingen skal kunne komme derind. Hvilken synd står beskrevet på døren? Betragt nu hvordan Jesus river spærringen bort og smider den på jorden. Han vil derind hvor ikke engang du bryder dig om at være. Han åbner døren. Han ved hvad han har at gøre herinde. Han har faktisk set rummet før. Betragt ham nu mens han forvandler rummet. Kan du mærke det?

5. Samtale på vejen

Bed eller syng denne salme i bøn til Gud, og bed ham om at hans indskrift må sættes på dit indre, og at synden ikke længere må stå som overskrift i dit liv:

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!

(Den Danske Salmebog, nr. 208)