El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, frigør mig fra mine egne menneskelige behov og opdrag mig. Lær mig at være ydmyg! Tak Herre, for at du elsker mig på trods af alle mine fejl.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 7, 5-9

Farisæerne og de skriftlærde spurgte nu Jesus: »Hvorfor følger dine disciple ikke de regler, vores forfædre har pålagt os? De spiser jo med vanhellige hænder!« »I er nogle hyklere!« udbrød Jesus. »Det er sådan nogle som jer, Gud har talt om i profeten Esajas' bog: ‘Dette folk ærer mig i det ydre, men deres hjerte er fjernt fra mig. Det er forgæves, de dyrker mig, når deres lære blot er menneskebud.’ De ord passer på jer, for I tilsidesætter Guds bud og følger menneskelige traditioner i stedet for. Hvor smukt af jer at ophæve Guds befalinger for at kunne overholde jeres egne traditioner!

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesu ord er voldsomme og afslørende. Og ordenes betydning har på ingen måde mistet sin kraft for os i dag: ”Dette folk ærer mig i det ydre, men deres hjerte er fjernt fra mig”. Hvor ofte kan vi ikke have travlt med at udføre tjenester i Guds navn... men husker vi ydmygheden i ham der giver os kraft? Jesus giver en reprimande af dimensioner: Vi tilsidesætter Guds befalinger for at leve vore liv som vi selv ønsker det, eller som andre fortæller os at vi bør leve. Risikoen for at blive ført ind på et sidespor og væk fra Gud er hermed overhængende stor!

4. Udsigtspunktet

Meditation

Jesus advarer os mod at give efter for trangen til at leve livet som vi finder det bedst. Smag på sætningen ”Hvor smukt af jer at ophæve Guds befalinger for at kunne overholde jeres egne traditioner”.

5. Samtale på vejen

Bed Gud om at han må kaste sit afslørende lys ind over dit liv, så at den indre ”hykler” bliver dig bevidst. Bed ham dernæst om hjælp til at gøre op med de ting/årsager der fjerner dig fra ham.