El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

”Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind” (Salmernes Bog 37,5).

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 8, 31-33

Derefter gav Jesus sig til at fortælle dem om de lidelser, der ventede ham. »De vil forkaste mig alle sammen,« sagde han, »både ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige ledere. Til sidst dræber de mig - men på den tredje dag står jeg op fra de døde.« Jesus talte frit ud om det, men Peter trak ham til side og prøvede at tale ham fra det. Men Jesus vendte ryggen til Peter og irettesatte ham: »Gå væk fra mig, Satan! Du forstår jo ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Peter brød sig ikke om at høre Jesus tale om sin død. Jesus’ ord er sommetider ubehagelige, og vi prøver at tale os ud af dem. Men Jesus ser alt med Guds øjne. Han ved hvad der er det bedste, og hans plan er god.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig hvordan Gud ser alt i verden. Hvordan han havde sin frelsesplan klar fra tidernes morgen.

 

 

5. Samtale på vejen

Fortæl Gud om de ting du ikke bryder dig om han gør og siger. Bed om hjælp til at stole på ham alligevel.