El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal lede mig i slettelandet (Salmernes Bog 143,10).

 

 

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 8, 34-37

Han kaldte nu alle disciplene og hele folkeskaren sammen og sagde: »De, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selv om det koster livet. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der mister livet, fordi de holder fast ved mig og mit budskab, vil få det evige liv. Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl?

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er alvorlige og udfordrende ord fra Jesus. Vi fokuserer så ofte på det vi skal give afkald på for at følge Jesus, og glemmer hvad Gud vil give os: et evigt liv uden død og smerte!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Hvad kan du helt konkret lægge til side for Jesus i dag?

 

 

5. Samtale på vejen

Bed Jesus om mod til at følge ham og villighed til at lægge dit eget til side. Tak for livet han vil give dig.