El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, giv mig lidt af dit mod. Jeg ønsker at være stolt over at kende dig.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 8, 38-9,1

Hvis I fornægter mig og mine ord, når I står over for denne verdens vantro og syndige mennesker, så vil jeg, Menneskesønnen, også fornægte jer, når jeg kommer i min Fars herlighed sammen med de hellige engle.«

Jesus fortsatte: »Det siger jeg jer: Nogle af jer, der står her, skal ikke dø, før I har set Guds herredømme blive åbenbaret med kraft.«

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det koster noget at stå ved Jesus og det han siger. Måske anseelse, penge, familie,  tid, komfort. Eller for mange mennesker i verden – livet. Men Jesus lader os ikke i stikken. Han ved vi har brug for hans hjælp.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Luk øjnene og forestil dig den herlighed Jesus har forberedt til dem der står ved ham.

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om det som du er bange for at miste på grund af ham. Bed ham om styrke til at give slip.