El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, jeg bekender at jeg ofte glemmer dig og lader mig fylde af tanker, ord og handlinger som ikke hører til i dit rige. Tilgiv mig og lad mig i stedet blive fyldt af din nåde, din fred, dit håb, din tro og dit riges værdier.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 8,14-17

Disciplene havde glemt at tage ekstra brød med, så de havde kun ét brød liggende i båden. Jesus advarede dem: »Vær på vagt over for den surdej, der kommer fra Herodes og farisæerne.« De begyndte så at diskutere, om han havde sagt det, fordi de ikke havde brød nok med. Jesus var klar over, hvad de hviskede sammen om. »Hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med?« sagde han. »Fatter I endnu ikke alt det, som allerede er sket?«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Det er ikke første gang, Jesus taler om surdej. I en af lignelserne sammenligner han også Guds rige med en surdej (se Lukasevangeliet 13,20-21). En surdej har den egenskab at hvis man lægger bare en lille klump surdej i en stor skål dej så vil hele dejen blive gennemsyret. Surdejen breder sig – vokser – indtil der ikke er andet tilbage. Farisæernes og Herodes surdej er selvtilstrækkelighedens surdej; hykleriets surdej; magtens surdej. Guds riges surdej er afmagtens surdej; troens surdej; håbets surdej; kærlighedens surdej. Hvilken surdej vokser i dig?

4. Udsigtspunktet

Aktion

Lav to lister – gerne på et stykke papir, hvis du har tid, ellers mentalt. Den ene liste er listen over ting, du har foretaget dig den sidste uge, som leder dig nærmere Gud. Den anden liste er listen over ting, du har foretaget dig den sidste uge, som leder dig væk fra Gud. Hvilken liste er længst? Udvælg evtuelt én ting fra liste 1 som du vil sætte mere fokus på den næste uge, og én ting fra liste 2 som du vil gøre en ekstra indsats for at undgå den næste uge.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om de ting i dit liv som du oplever leder dig nærmere ham og længere væk fra ham.

Invitér ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed ham om at han må lade sit riges værdier vokse og brede sig i dig som en surdej der ikke lader andet tilbage.