El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, hos dig er der mere end rigeligt til alle. Tak, at du ønsker at overøse mig med dine velsignelser og din frelse. Hjælp mig til at tro det, også når jeg ikke forstår dine veje.

2. Hvilepladsen

Markusevangeliet 8,18-21

Har I ikke øjne at se med? Har I ikke ører at høre med? Har I allerede glemt det, der skete med de 5000, jeg bespiste med fem brød? Hvor mange kurve med brødrester samlede I ind bagefter?« »Tolv,« svarede de. »Og da jeg bespiste de 4000 med syv brød, hvor meget blev der da tilovers?« »Syv kurvfulde,« svarede de. »Fatter I stadig ingenting?«

 

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

To bespisningsundere. Et i Israel – jødeland – med tolv kurve til overs. Og et i Dekapolis – hedningeland – med syv kurve til overs. Men hvad er det for en pointe, Jesus vil have frem ved at fremhæve dem? I Det Gamle Testamente (5. Mosebog 7,1) nævnes syv folkeslag som Gud ville fordrive fra det land, han ville give israelitterne. Ifølge jødisk tradition bosatte disse syv folkeslag sig i landet øst for Jordanfloden – dér hvor Jesus netop har bespist de 4000. Der var altså syv kurve til overs i de syv hedningefolks land, og tolv kurve tilovers i Israels land – Israel med de tolv stammer. Når Jesus velsigner, er der med andre ord mere end rigeligt til både jøder og hedninger. Det ser måske ikke ud af meget – et par brød, evt. et par fisk, en tømrer fra Nazareth – men der er mere end rigeligt til enhver, som vil tage imod.

 

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Reflektér over forskellen på hvad det betyder for dig og dit selvbillede at modtage noget, når du har gjort dig fortjent til det, og når det bare er fordi du er dig…!

Jesus velsigner dig bare fordi du er dig – fordi han elsker dig – ufortjent. Oplever du det også sådan?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om det du har at takke ham for; og tal med ham om det der eventuelt gør det svært for dig at tro at han ønsker at velsigne dig.

Inviter ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed ham hjælpe dig til at se hvordan han overøser dig med sin velsignelse.