El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, du kaldte disciple engang og du kalder i dag. Hjælp mig til at følge dig, hvor du går.

2. Hvilepladsen

Matt 10,1-4: Jesus kaldte nu 12 af sine disciple til sig og gav dem autoritet til at uddrive onde ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og lidelser. Her er navnene på de 12 apostle: Simon, der senere fik tilnavnet Peter; Andreas, der var bror til Simon; Jakob og Johannes, der var sønner af Zebedæus; Filip; Bartolomæus; Thomas; Matthæus, som var skatteopkræver; Jakob, søn af Alfæus; Taddæus; Simon Frihedskæmper og Judas Iskariot, der senere forrådte Jesus.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

De 12 disciple var ganske almindelige mennesker. Jesus gav dem autoritet. I hans kraft kunne de overvinde onde kræfter. I hans kraft. Enhver discipel må henvise til Jesus som den, der har magt over døden og Djævelen. Ingen af de 12 disciple slap for selv at møde ondskab og lidelse. De oplevede også at komme til kort overfor andres nød og sygdom. Men de så med egne øjne Jesus og hans magt. Disciplene havde det ikke altid så let med at skulle henvise til en andens magt. Det kan være svært at opgive sit eget og følge Jesus.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad kan det betyde for en discipel at have fået sin autoritet fra en anden? Hvordan kom Jesu autoritet til udtryk i disciplenes liv dengang? Hvordan kommer den til udtryk i vores liv i dag?

5. Samtale på vejen

Jesus, lær mig at forstå dette bibelvers i dybden: ”Husk, at en lærling ikke står over sin mester – en tjener står ikke over sin herre” (Matt 10,24).