El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Jesus, tak at jeg må tro på dig. Hold mig fast i den tro gennem hele mit liv.

2. Hvilepladsen

Matt 12,38-40: Derefter forlangte nogle af de skriftlærde og farisæerne, at Jesus skulle gøre et mirakel som tegn på, at han virkelig var Messias. Men Jesus svarede: Onde og vantro mennesker forlanger tegn. Men den slags mennesker får ikke andet end profeten Jonas tegn. For som Jonas var to døgn i havdyrets bug, sådan skal Menneskesønnen være to døgn i jordens dyb.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Mange vil gerne se bevis for, at Jesus virkelig har eksisteret, men selvom både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente er rigtig godt bevidnet, er det stadig troen, det kommer an på. Jesu død og opstandelse er det største tegn, men selv på Jesu tid, var det få, som troede. Det er godt at vide, at Gud kan skabe troen i mennesker.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvad betyder "tegnet" med Jesu død og opstandelse for din tro? Hvad betyder det for dig at have Bibelen som grundlag for din tro?

5. Samtale på vejen

Jesus, tak for din død og opstandelse. Jeg beder om, at det altid må være et stærkt tegn for mig, som styrker min tro.