El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, Jesus, at du vil følge mig hele vejen. Tak, at der ikke er noget punkt, hvor du siger: ”Hertil og ikke længere!”

2. Hvilepladsen

Matt. 27, 46

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

Klokken tre råbte Jesu højt: ”Eli, Eli! Lema Sabaktani!” Det betyder: ”Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”

3. Betragtning

Hvilket grusomt scenarie! Guds egen søn råber ud i mørket: ”Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” Det har gjort et så stærkt indtryk på disciplene, at når de siden skal fortælle om det, gengiver de det også på det sprog, Jesus talte, aramæisk. Som for at sige og fastholde: Det råbte han virkelig! Vi fatter det ikke. Vores forstand kan ikke rumme, at Guds egen søn måtte forlades af sin far i himlen. Men det skete ikke desto mindre – for vores skyld!

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Hvornår har du selv oplevet en sådan lang og mørk dag, hvor det var, som om Gud var blevet borte for dig?
Hvad betyder det for os, at Jesus oplevede det samme?

5. Samtale på vejen

”For min skyld blev du så forladt
og af Guds vrede taget fat,
at aldrig jeg forlades skal
i dødens grumme, dybe dal.”

DDS 191,vers 10