El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak, for hvert eneste menneske, der hen over århundrederne har været med til at række budskabet om din kærlighed helt frem til mig!

2. Hvilepladsen

Matt 28,18-20a: »Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. »Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplene venter spændt på at høre, hvad den opstandne Jesus vil sige til dem. Han står foran dem som sejrherre over døden og med al magten i sin hånd. Hvad vil han sige?! Er kampen nu slut?Ordene er ikke til at misforstå. De skal ud og forkynde om ham i hele verden. Kampen er ikke slut, langt fra.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Mon disciplene forstod omfanget af den opgave, de fik? Gør vi?Var disciplene egnede til opgaven? Er vi?

Overvej, hvordan du i dag kan medvirke til, at mennesker fra alle folkeslag hører om Jesus. Skal du støtte andre i opgaven – eller skal du selv gå?

Husk: Ingen, der går på Jesu befaling, går alene!

5. Samtale på vejen

Sig Gud tak, fordi hans frelse var beregnet for mennesker fra alle folkeslag.