El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, tak, fordi jeg er kendt og elsket af dig. Lad mig opleve dit nærvær også denne dag. Amen.

2. Hvilepladsen

Matt 28,20b: Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.«

3. Betragtning

Jesu krav er store: opsøge, døbe og oplære alle folkeslag. Men der er knyttet et afgørende løfte til befalingen: Jesus vil altid være hos sine disciple. Der er mange mennesker på jorden, og vi kan føle os som små fnug i universet. Men den almægtige Gud ser hvert enkelt menneske og lover os sit nærvær.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over, hvordan du erfarer Jesu nærvær i dit liv. Kender du til svimmelheden ved at forsøge at fatte Guds storhed? Og til afmagten ved at føle dig som et ubetydeligt fnug i universet? Husk på, at det var Gud, der dannede dig i moders liv. Han kalder dig ved navn. Du er hans.

5. Samtale på vejen

Lær Jesu løfte udenad, og mind dig selv om det dagen igennem. Han er altid hos dig, lige til denne verden ophører. Det kan man leve og dø på!