El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, jeg takker dig for at du har al magt i himlen og på jorden. Jeg takker dig for at du er stærkere end Satan og har overvundet døden. Jeg beder dig om at du vil give mig mod til at fortælle andre mennesker hvor fantastik du er.

2. Hvilepladsen

Matthæusevangeliet 28, 18-20

»Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. »Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Selvom Gud har al magt i himlen og på jorden, ønsker han at bruge mennesker som dig og mig. Vi er en del af hans plan. Gud elsker alle mennesker, og han ønsker brændende at alle må genkende ham som Herre i deres liv. Derfor vil han at vi skal fortælle andre om ham og døbe dem til at tilhøre ham.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Luk øjnene. Kender du nogen som ikke kender Jesus? Prøv at se dem for dig bag de lukkede øjne. Prøv om du kan mærke Jesus længsel efter dem. Mærk så Jesus store kærlighed til dem og til dig. Han ønsker at være sammen med jer.

5. Samtale på vejen

Fortæl Jesus om dem du tænkte på under meditationen. Bed ham om at bruge dig til at nå dem. Bed ham om at give dig mod, visdom og styrke til at vise dem at Jesus, universets Herre, brændende ønsker fællesskab med dem.