El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Far, du almægtige, hersker over Himlen og Jorden.

Skab ro i mit indre så jeg kan høre, hvad du ønsker at sige til mig nu.

2. Hvilepladsen

Mattæusevangeliet 28,18-20

»Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. »Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende. «

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jesus har den suveræne overmagt både i denne verden og i den himmelske. Fantastisk! Det skal vi fortælle om med vores liv og vores mund over for vores venner, kolleger og familie. Ja, og faktisk stopper det ikke her. Også vores medmennesker på fjernere kontinenter skal høre det gode budskab om den almægtige Jesus Kristus. Det kan synes som noget af en stor mundfuld.

Men Jesus siger til os, at han vil gå med os ud. Han vil være med os, når vi lever vores liv og deler budskabet om ham med  naboen og med den fremmede.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Hvem peger Jesus på, at du skal gå til i dag?

Hvem skal du være noget for og fortælle om Jesus via dit liv og din mund? Og hvordan skal du konkret gøre?

 

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om, hvem han ønsker at sende dig til. Tal med ham om, hvordan du bedst bliver udrustet til at klare opgaven, hvis du oplever, at opgaven kan føles en smule angstprovokerende eller uoverskuelig.