El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, kære Gud, at jeg må leve som arving og kongebarn, fordi Jesus Kristus tog al min synd med på korset.

Gør mig nu stille for det, du vil sige til mig.

2. Hvilepladsen

Peters første brev 1,18-19

I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv, I arvede fra jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige, materielle værdier som guld eller sølv. Nej, I blev købt med Kristi dyrebare blod, blodet fra Guds uskyldige offerlam.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det kostede den dag på korset. Jeg ved, at Jesus måtte lide fysisk. Jeg ved, at Jesus måtte overvinde dødsriget. Men at Jesus måtte udstå Guds straf, er et element, jeg tit overser. At Gud er hellig, betyder, at han overhovedet ikke kan tolerere synd. Og jeg synder - virkelig tit og virkelig meget.

Forestil dig alt det onde, alle mennesker nogensinde har gjort. Forestil dig straffens størrelse. Jeg kan godt forstå, at Jesus er bange og sveder blod, imens han i Getsemane Have beder om at måtte blive fri for straffen. Han ved, hvad der venter ham, at Gud er vred, og straffen må uddeles.

Gud forlader Jesus på korset for at straffe dig - men i dit sted straffer Han Jesus. Jesus er den eneste, der kunne og kan frelse os. Jesus er den eneste vej til evigt liv.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forsøg at sætte dig i Jesu sted.

Se og forstå, hvor stor en gave du har fået i Jesus, og mærk hvordan taknemmeligheden fylder dig. Du går fri!

5. Samtale på vejen

Tak Jesus for det største offer, der kunne bringes.

Tak Gud for at have udvalgt det eneste mulige offer, sin egen søn, som løsesum for mange.

Tak Gud for den store kærlighed, Han har til lige præcis dig. Bed om, at du må forstå mere af Guds kærligheds væsen.