El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, almægtige Gud! Du har givet os at begynde en ny dag. Frels os i dag med din styrke, så at vi ikke falder i synd, men at vore tanker, ord og gerninger altid må styres til at gøre, hvad der er ret for dig, ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

(Fra Den Danske Salmebog)

2. Hvilepladsen

Peters første brev 1,7

Det er jo sådan, jeres tro prøves og forædles, ligesom guld renses og forædles ved at blive smeltet i ilden. Når troen kommer styrket gennem prøven, er den meget mere værd end et stykke forgængeligt guld, og den vil bringe jer ære, pris og herlighed, når Jesus Kristus åbenbares i sin herlighed.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

En tro, der prøves, bliver stærkere - den lærer af prøvelserne og kan fremover stå imod endnu mere. Men, for at den kan blive prøvet, må vi også selv gå ud til menneskene omkring os. Selvfølgelig er det godt med et trygt ståsted i kirken eller missionshuset, men hvis dét er det eneste sted, vi "bruger" vores tro, er det måske begrænset, hvor meget den prøves af - og dermed hvor meget stærkere den kan blive? Vi må leve troen ud også i mødet med andre - noget som jeg selv synes er rigtig svært, men som jeg til gengæld også har fået rigtig meget godt ud af.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Får du afprøvet din tro? Er der steder, hvor du tror, Gud vil have dig til at bruge den mere aktivt?

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvor og hvordan han vil, at du skal bruge din tro - og bed ham om, at han må udruste dig til det, så du kan komme styrket ud af alt, hvad der måtte ske.