El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus Kristus! Du Guds Lam, som på det hellige kors bar alle vore synder, forbarm dig over os. Lad tanken om din kærligheds offer følge os overalt hvor vi færdes. Du, som døde for os, giv os det evige liv! Amen.

(Fra Den Danske Salmebog)

2. Hvilepladsen

Peters første brev 1,8-10

I elsker Jesus, selvom I aldrig har set ham, og I tror på ham, selvom I endnu ikke ser ham, og I skal fryde jer over ham med en ubeskrivelig og vidunderlig glæde, den dag I når målet for jeres tro, nemlig jeres sjæles frelse. Den frelse prøvede profeterne at forstå og forestille sig, når de profeterede om den nåde, som I skulle få del i.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Disciplene havde set Jesus, fulgtes med ham, og oplevet de undere han gjorde, men de tvivlede alligevel fra tid til anden på trods af alt dette. Jeg kan selv finde stor ro i, at selv Jesu nærmeste kunne tvivle på ham - og derfor må vi heller ikke give op, bare fordi vi selv måske møder lidt modgang i troen. Som Jesus siger til Thomas: "Salige er de, som ikke har set og dog tror".

4. Udsigtspunktet

Meditation

Forestil dig, at du er en af disciplene, og er til stede ved de undere Jesus gjorde.

Forestil dig, hvordan du selv ville have reageret som øjenvidne.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om din tro - om de ting, der kan få dig til at tvivle, og om de ting, der styrker din tro. Bed Gud om, at du må kunne se eventuel tvivl som en del af dét at tro - og om at han må hjælpe dig med at arbejde med tvivlen, så den i sidste ende kan ende med at styrke din tro.