El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud

Tak for landet, vi lever i, og de muligheder vi har for at leve i troen på dig.

Jeg beder dig om, at du må være med landets ledere, så de handler efter din vilje, og ikke misbruger deres magt.

Vil du hjælpe mig til at leve efter de love og regler der er gældende? Vil du støtte og opmuntre de kristne, som lever i lande, hvor de myndige magter modarbejder Guds vilje?

Jeg lægger mig og andre over i dine stærke hænder. Amen

2. Hvilepladsen

Peters første brev 2,13-15


Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Som kristne er vi repræsentanter for Herren. Gud ønsker, at vi gennem vores levevis skal være forbilleder for vores medmennesker, og at Guds budskab og kærlighed skal skinne igennem os via vores handlemåde. I dagligdagen betyder det bl.a., at vi skal underordne os de regler, myndighederne har opstillet, så længe de stemmer overens med Guds ord. Når vi i hverdagen kan være i tvivl om, hvordan vi skal handle i konkrete situationer, kan vi overveje udtrykket ”What would Jesus do” – Hvad ville Jesus have gjort? For at leve eksemplarisk, må vi se på Jesus og efterligne ham.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Hvilke love og regler har jeg svært ved at overholde i mit liv?

Hvad kan jeg gøre for at blive bedre til at leve, som Gud ønsker?

Har jeg nogle synder, jeg skal have bekendt? Gud tilgiver!

5. Samtale på vejen

Bekend dine synder for Gud, og tal med ham om, hvad du ønsker at ændre i dit liv. Tak ham for hans tilgivelse til dig.