El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud. Hjælp mig til at kunne se mig selv som et værdifuldt og smukt menneske. Tak, at du har skabt mig i dit billede, og hjælp mig til at hvile i det. Vil du åbne mit hjerte for dig, så jeg kan forstå, hvad du har at sige til mig. Amen

2. Hvilepladsen

Peters første brev 3,1-4
I kvinder, som er gift, skal underordne jer under jeres mænd. Derved kan nogle af de mænd, som nægter at tage imod budskabet om Jesus, vindes uden ord, når de lægger mærke til jeres respektfulde og eksemplariske levevis. Vær ikke så stærkt optaget af jeres udseende, af kunstfærdige frisurer, kostbare smykker og fornemt tøj, at I forsømmer at pleje hjertets indre skønhed, der giver sig udtryk i en venlig og stilfærdig optræden. Det er en skønhed, som ikke falmer, og den er meget værd i Guds øjne.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

For Gud er det de indre værdier, der tæller. Teksten rummer en opfordring til i højere grad at fokusere på at pleje sin indre skønhed. Den indre skønhed viser sig i den levemåde, der udspringer af kærligheden til Gud, os selv og vores medmennesker. Igennem den kærlighed, som Gud giver os, kan vi blive til vidnesbyrd for mennesker omkring os og være med til at vise andre hen mod Jesus. Vi behøver ikke altid at bruge ord. Gud kan bruge hver og én af os – på vidt forskellige måder.

4. Udsigtspunktet

Refleksion

Tænk over, hvilke værdier du prioriterer højest i dit liv. Hvilken slags skønhed bruger du mest tid på at pleje?

5. Samtale på vejen

Bed Gud om hjælp til at prioritere rigtigt i dit liv.

Bed ham om at bruge dig som vidnesbyrd for andre.

Bed om, at du selv må kunne sige - og forstå - det, der siges i Salmernes Bog 139,14:

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!