El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Kære Gud

Jeg beder dig, lad mig komme til dig som det uperfekte menneske, jeg er. Lad mig turde stå frem og se det i øjnene sammen med dig. Tak, at du vil være sammen med mig. Hjælp mig til at søge hvile hos dig nu.

2. Hvilepladsen

Peters første brev 4, 3-6

I har brugt tilstrækkelig meget af jeres tid på at leve et selvisk liv ligesom de vantro. Det gav sig udslag i seksuelle udskejelser og syndigt begær, løsslupne fester, natlige orgier, druk og afskyelig afgudsdyrkelse. Jeres venner fra dengang undrer sig over, at I ikke længere vil være med i deres mange udskejelser, og de gør nar af jer. Men de skal en dag stå til regnskab over for Gud, der er parat til at dømme levende og døde. Da også de døde vil blive dømt engang, måtte Jesus forkynde budskabet for dem og give dem mulighed for at få åndeligt liv, selvom de allerede havde oplevet den fysiske død.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Vi skal fralægge os synden og søge at bekæmpe den hver dag. Der vil komme en dag, hvor vi skal stå til regnskab for det liv, vi har levet. Det egoistiske liv, det udsvævende liv, vores menneskelige begær og afskyelige afgudsdyrkelse, som også i dag kan have mange afskygninger - vores begær efter at blive rigere, begær efter tom og tiddsrøvende underholdning, begær efter menneskers anseelse. Alle de ting, der holder os fra at være sammen med Gud.  Vi må tro på, at hvis vi tør tro på, at Jesu død på korset og genopstandelse er altafgørende for vores frelse, så har vi intet at frygte på regnskabets dag.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Jeg vil opfordre dig til at sætte dig et mål for de næste 14 dage. Bestem dig for en konkret synd i dit liv, som du vil kæmpe imod og være fri af.   Det kan f.eks. være mod tendensen til at bagtale andre, til at fordømme andre, det kan være prioriteringer, du ved er forkerte eller noget andet. Efterlev det, du tror på - og det, du siger, du tror på.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvad der i din hverdag gør, at du har svært ved at leve din tro ud i konkret handling.

Bed Gud om at hjælpe dig til at se, hvordan du kan ændre på det, og bed ham om at give dig styrke og indsigt til at gøre det.