El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre Jesus, jeg bekender, at jeg tit er ulydig og helst vil leve for mig selv. Men Tak, at du elsker mig alligevel. Hjælp mig til at forstå og lytte til dit ord, så mit liv kan spejle dit.

2. Hvilepladsen

Rom 1, 5-7

Det er ham, der har givet os nåde og kraft til at være hans apostle og hjælpe folk fra alle folkeslag til at leve i tillidsfuld lydighed over for Gud. Det gælder også jer i Rom, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far, og Jesus Kristus, vores Herre. I skal vide, at Gud elsker jer, og at I er kaldet til at leve for ham.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Apostlene havde fået nåde og kraft til at leve for Jesus. Det var ikke deres egen præstation. De levede i tillidsfuld lydighed og løste den opgave, Herren havde givet dem: At lære andre at leve i samme tillidsfulde lydighed. At være kristen er at deltage i et stafetløb: evangeliet skal gives videre.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Refleksion

Jesus kalder dig til at tilhøre ham, leve for ham, være tillidsfuld og lydig. Hvad betyder det konkret i dit liv?

5. Samtale på vejen

Tal med Jesus om, hvem der skal have ”evangelie-stafetten” fra dig. Bed om nåde og kraft til at udføre netop den opgave, som Herren har til dig i dag. Tak ham for hans store kærlighed til dig.