El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Vis mig din vej, Gud, og gør mig villig til at vandre den.

2. Hvilepladsen

Rom 7, 1-4

Kære venner, jeg taler nu til jer, som kender de jødiske love. I ved godt, at man kun er undergivet loven, så længe man lever. En gift kvinde er ifølge loven bundet til sin mand, så længe han er i live. Men hvis han dør, bliver hun løst fra den lov, som bandt hende til ham, og hun er fri til at gifte sig med en anden mand. Hvis hun derimod flytter sammen med en anden mand, mens hendes egen mand stadig lever, så bryder hun ægteskabet. Sådan er det også med jer, kære venner. For det første blev I frigjort fra loven, da Kristus døde for jer. For det andet fik I frihed til at binde jer til en anden, og denne anden, som I nu tilhører, er den genopstandne Kristus selv. Det betyder, at I nu kan gøre, hvad Gud ønsker.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

En generel opfattelse af frihed er, at den indebærer muligheden for at gøre det, vi selv ønsker – uden af være afhængig af noget eller af nogen. Frihed i et kristent perspektiv indebærer imidlertid det modsatte: som kristne er vi dybt afhængige af Gud! Denne frihed opnås ved at leve, som Gud vil, i troen på, at det er gennem en afhængighedsrelation til ham, at vi finder den lykke, som vi dybest set ønsker. Da er vi nemlig sat fri fra alt andet end det, som sætter os ind i en kærlighedsfuld relation til Gud og til hinanden.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Smag lidt på ordene ”afhængighed” og ”frihed”. Hvad betyder de for dig?
Ønsker du at blive afhængig af Gud? Mærk efter, om du tror på, at afhængighed af Gud fører til sand frihed?

5. Samtale på vejen

Del dine tanker fra ”Udsigtspunktet” med Gud. Lyt også til Gud. Mærk efter, om du får respons fra ham.
Husk på, at Gud vil dig alt godt. ”Dette har jeg sagt jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen”. (Joh 15, 11)