El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, giv  mig nåde til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at forandre de ting, der kan ændres - og visdom til at se forskellen. Jeg overgiver mig nu til din vilje.

2. Hvilepladsen

Rom 7, 8

Synden brugte altså lovens forbud til at vække alle mulige former for begær i mig. Uden loven har synden ikke den samme magt.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Lader du Jesus sætte dig fri fra jeg’ets kontrol og destruktive begær, renses dit hjerte, og du vil finde fred i dit sind. Den, som er ren i hjertet, får Gud at se. Kristen bøn handler om at slippe Jesus ind, som Ole Hallesby skriver i bogen ”Fra bønnens verden”. Kristen bøn handler om at stille sig til rådighed for at blive forvandlet af Gud.

4. Udsigtspunktet

Aktion

Meditation

Observer dit åndedræt. Læg mærke til, om du kontrollerer dets rytme – om du lader luften slippe ind og ud eller holder lidt igen. Læg mærke til, at luften altid kommer tilbage til dig, efter du har givet slip på den. Som Gud blæste liv i Adam, blæser han liv i dig her og nu. Tag imod Guds livsånde, som strømmer ind i dig. Tag imod livet, som er en gave fra Gud.

5. Samtale på vejen

Har du tillid til, at Gud vil dig det godt? Hvad tror du, der skal til, for at opnå fuld tillid til Gud? Tal med ham om det.