El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Tak, fordi du går ved min side. Tak, fordi jeg ved, at du vil følge mig, hvor jeg end skal gå. I dine hænder overgiver jeg de år, som ligger bag mig. Jeg overgiver de ting, som lykkedes, og de ting, som mislykkedes. Tak, at du har planer for mig. Planer om lykke, ikke om ulykke.

 

2. Hvilepladsen

Rom 9, 30-33

Hvad kan vi uddrage af alt det her? At folk, som ikke er jøder, og som ikke stræbte efter at blive accepteret af Gud, blev accepteret, vel at mærke på grund af deres tro. Men jøderne, som hele tiden stræbte efter det ved at prøve at overholde loven, opnåede det aldrig. Hvorfor ikke? Fordi de mente, at han ville godtage dem på grund af deres gode gerninger, ikke på grund af deres tro. De snublede over »anstødsstenen«, og dermed opfyldte de Skriftens ord: »Jeg lægger en anstødssten på Zions bjerg, og folk vil snuble over den. Men de, der tror på ham, vil ikke blive skuffede.«

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Stræb ikke efter at blive accepteret af Gud på grund af dine gerninger. Vid dig derimod accepteret af Gud på grund af din tro. Gå uden om gerningernes "anstødssten" og ind til frelsen. Til retfærdigheden af tro.

 

4. Udsigtspunktet

Aktion

Rejs dig. Gå et par skridt. Fald ned på dine knæ og bed: "Tak for din nåde imod mig, Gud. Tak, at jeg ikke skal præstere mig til din accept. Hjælp mig til at tro!"


5. Samtale på vejen

Tal med Gud om, hvor svært det er ikke at forsøge at gøre sig fortjent til hans accept ved hjælp af gerninger. Bed ham om at hjælpe dig til at holde fast i hans fantastiske nåde.