El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Herre, du har hjulpet mig før. Du har altid været med mig. Hjælp mig også til at leve denne dag for dig.

2. Hvilepladsen

Salme 22, 10-12

Herre, du har hjulpet mig før. Du var med mig fra fødslens øjeblik, og du bevarede mig i barndommens trygge år. Siden fødslen har jeg regnet med dig, du har altid været min Gud. Forlad mig ikke nu! Jeg er i vanskeligheder, og der er ingen til at hjælpe mig.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Jeg har ikke kontrol over: død, angst, søvnløshed, kaos, krig, brudte relationer, bagtalelse. Ingen kan hjælpe mig ud af det. Jeg er viklet ind i et net af verdens og min egen synd.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Men Gud har altid været der. I min mors liv flettede han mig sammen. Gud er stadig med mig; også denne dag.

5. Samtale på vejen

Gud, du er mit eneste håb! Jeg beder dig frelse mig fra det net af synd, jeg er spundet ind i.