El Camino

Tænd et lys som tegn på at verdens lys er nær, og at Hans ord er lys på din sti.

Tænd lyset her

1. Bøn

Gud, du er kilden til liv, til fred, til kærlighed. Tak for livet og for alle dine gaver. Lad mig se din kærlighed og mærke din fred. Hjælp mig til at elske og favne, sådan som du elsker og favner mig.

2. Hvilepladsen

Salme 36, 7-10

Din godhed er uden sidestykke, din visdom er ufattelig som havets dyb. Du holder hånden over både mennesker og dyr. Hvor er din kærlighed fantastisk, Gud, mennesker søger ly i dine vingers skygge. De nyder velsignelsen fra dit eget bord, og du lader dem drikke af din herligheds kilde. Du er den, der giver liv til os alle, du er Lyset, som oplyser vores indre.

Link til autoriseret oversættelse af Bibelen

3. Betragtning

Igen og igen måtte David (salmisten) flygte for sit liv. Fjenderne truede ham på livet. Midt i angsten fandt han tilflugt hos Ham, som er stærkere end alle trængsler. Han fandt tryghed. Liv. Lys. Fred. Der er ly i skyggen af den Almægtiges vinger for den, som søger Ham.

4. Udsigtspunktet

Meditation

Se for dig, at du går på en åben mark. En vinterstorm suser omkring dig. Du møder en mand, som uforstyrret af stormen er ved at bygge en hytte. Han ser op og ser dig komme. Han smiler – han vidste du kom. Han kender dig. Han er den Almægtige. Sammen søger i ly i hytten.

5. Samtale på vejen

Tal med Gud om det, som tynger dig i dag – det, som lægger en dæmper på din glæde. Invitér ham til at tage del i denne del af dit liv. Bed om, at du må finde ly hos ham.